คณะกรรมการ A-PLAS 2016 เดินสายโรดโชว์ 4 ประเทศ

A-PLAS 2016 เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (จ.ปทุมธานี)
December 7, 2016
ทีมงานและคณะกรรมการ A-PLAS 2016 เดินสายเข้าเยี่ยมนักอุตสาหกรรมในองค์กรต่างๆ
January 3, 2018

คณะกรรมการ A-PLAS 2016 เดินสายโรดโชว์ 4 ประเทศ A-PLAS 2016 roadshow in 4 countries.

คณะกรรมการ A-PLAS 2016 เดินสายโปรโมทงาน A-PLAS 2016 งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรม พลาสติก แห่งอาเซียน เพื่อแนะนำและเชิญชวนนักอุตสาหกรรมพลาสติกที่เกี่ยวข้องใน 4 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลี และไต้หวัน ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ได้รับความสนใจจาก นักอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นจำนวนมาก ทค บางนา

Board of A-PLAS 2016 promote A-PLAS 2016, the exhibition of plastics industry in ASEAN, to introduce and invite plastics professionals in 4 countries: Bangladesh, Republic of China, Korea and Taiwan to join the exhibition. The roadshow got interested from many plastics professionals.