ทีมงานและคณะกรรมการ A-PLAS 2016 เดินสายเข้าเยี่ยมนักอุตสาหกรรมในองค์กรต่างๆ

คณะกรรมการ A-PLAS 2016 เดินสายโรดโชว์ 4 ประเทศ
December 7, 2016
Welcome 3 Regional Market Leaders
March 22, 2018

 

ทีมงานและคณะกรรมการ A-PLAS 2016 เดินสายเข้าเยี่ยมนักอุตสาหกรรมในองค์กรต่างๆ A-PLAS 2016 committee team visiting industrial professionals in many organizations

ทีมงานและคณะกรรมการ A-PLAS 2016 เดินสายเข้าเยี่ยมนักอุตสาหกรรมในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนผู้ผลิตในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อเชิญชวนมาร่วมสัมผัสกับเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงวัตถุดิบต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้านอุตสาหกรรมพลาสติกและบริการ เพื่อกระบวนการการผลิตพลาสติก อย่างครบครัน จากผู้แสดงสินค้าทั้งในประเทศและภูมิภาคกว่า 200 บริษัท จาก 20 ประเทศ ภายในงาน A-PLAS 2016 งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมพลาสติกแห่งอาเซียน ระหว่างวันที่ 14-17 กันยายน 2016 ฮอลล์ 101-102 ไบเทค บางนา

A-PLAS 2016 committee team visiting industrial professionals in many organizations, both public and private sectors, as well as manufacturers in various industrial estates, to invite them to experience new innovation and modern machinery, including raw materials for plastics industry and fully services related to plastics manufacturing from exhibitors of more than 200 companies from 20 countries in the exhibition “A-PLAS 2016” during 14-17 September 2016 at Hall 101-102, BITEC Bangna