สัมภาษณพิเศษ  คุณสุชาติ ซื่อสัจจกุล :  ประธานคณะกรรมการจัดงาน A-PLAS 2018

พบกับอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ของบริษัท ออโตเมชั่น คอนโทรล ซีสเทมส์ กรุ๊ป จำกัดได้ในงาน A-PLAS 2018
September 13, 2018
บริษัท ออโตเมชั่น คอนโทรล ซีสเทมส์ กรุ๊ป จำกัด (ACS) ขอนำเสนอ อุปกรณ์สำหรับระบบในการวัดความหนาของซองบรรจุภัณฑ์พลาสติก
September 16, 2018

รายการ “Smart money” ช่อง Money Channel
สัมภาษณพิเศษ 
คุณสุชาติ ซื่อสัจจกุล : 
ประธานคณะกรรมการจัดงาน A-PLAS 2018
คุณพงศ์ศักดิ์ อุรัจนานนท์ : 
กรรมการจัดงาน A-PLAS 2018