งาน A-PLAS 2018 จบลงอย่างสวยงามแล้ว

งาน A-PLAS 2018 ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก  ดร.อรรชกา ศรีบุญเรือง
September 21, 2018

งาน A-PLAS 2018 จบลงอย่างสวยงามแล้ว นักธุรกิจและนักอุตสาหกรรมพลาสติก ชั้นนำได้มาพบปะพูดคุยและเจรจาตกลงซื้อขายในงาน

คณะผู้จัดงานขอขอบพระคุณผู้แสดงงาน. ผู้เยี่ยมชมงาน หน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน วิทยากร และ ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมการจัดงานให้สำเร็จลุล่วง เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านในงาน A-PLAS ครั้งต่อไปในปี 2020